Turistický oddíl mládeže 4710 A 4711 SATURN PLZEŇ,

!!! STRÁNKY SE NACHÁZEJÍ V REKONSTRUKCI !!!

Vzniku oddílu předcházely nepravidelné výpomoci vedoucí původního oddílu při akcích celotřídního pionýrského oddílu, v kterém měl současný vedoucí svou dceru. Protože schůzky převážně ve třídě ve škole, kde si povídali o Sovětském svazu nikoho příliš neupoutávaly, byl začátkem školního roku 1976 založen nový oddíl s turistickým zaměřením. Přihlásili se do něho děti z několika původních pionýrských oddílů školy, což byla velmi neběžná věc – v té době byly pionýrské oddíly vždy jen pro jednu třídu a byly povinné – co třída, to oddíl. Sice to naráželo na nepochopení, ale protože v tehdejších právech pionýrů bylo uvedeno, že každý pionýr si může vybrat svůj oddíl, nikdo nemohl nic namítat a postupem času se oddíl propracoval svými výsledky mezi nejlepší na škole. V roce 1983 do oddílu přistoupila další vedoucí, které její oddíl skončil školní docházku a je vedoucí Saturnu dodnes. V současné době jsou oddíly obou vedoucích evidovány samostatně (TOM 4710 a 4711), ale pracují společně.

Velmi oblíbené byly časté víkendové výlety i sportovní a branné hry v přírodě buď během pravidelných schůzek, nebo volných dní. Do konce školního roku 2010/2011 bylo v oddíle uskutečněno již 1 941 akcí! Hned od založení se členové zúčastňovali všech soutěží a závodů, vyhlašovaných celostátně i v rámci kraje i okresu a získávali mnoho medajlových umístění.

Turistický oddíl, který byl původně pouze pionýrský (v té době nic jiného nesmělo existovat) se postupně stal i turistickým kroužkem Plzeňského domu dětí a mládeže a Turistickým oddílem mládeže při KČT Lokomotiva Plzeň a hned po vzniku Asociace TOM i jejím členem. Vzhledem k různému věku členstva se oddíl neustále omlazuje, takže má stálou základnu členů se stále stejnými vedoucími již plných 35 let !

Od roku 1980 pravidelně každé prázdniny pořádá oddíl letní putovní tábory (pěší, vodácké, cyklo), jarní i podzimní tábory a zúčastňuje se téměř všech zimních lyžařských srazů u nás i na Slovensku. Od roku 1979 členové startují v turistických závodech (tehdy ještě turisticko branných závodech) a získávají každoročně mnoho medajlových umístění. V posledních patnácti létech se oddíl na turistické závody více zaměřil, přizpůsobil tomu i celoroční činnost a téměř všichni aktivní členové postupují na závody Českého poháru. Každoročně několik hlídek, nebo jednotlivců postupuje na mistrovství republiky a v devíti ročnících i na mezinárodní mistrovství, kde téměř vždy stáli na stupních vítězů. V roce 2010 se stal mladší dorostenec dokonce celkovým vítězem tohoto Evropského poháru v Kežmaroku na Slovensku. Veškerá činnost od úplného vzniku je dokumentována v jednadvaceti silných kronikách. Téměř všichni Saturňáci nachodí během školního roku 300 – 400 km a jsou držiteli různých výkonnostních odznaků po linii KČT.

Seznam všech konaných letních táborů:

1980 vodácký na Lipně – ubytování ve stanech ve Frymburku.
1981 pěší po stopách SNP 1 – Fatra, Roháče, Vys.Tatry, Slov. Beskydy, Choč
1982 pěší Vysoké Tatry – ubytování v Lučivné, Vyšných Hágách a Popradu
1983 pěší po stopách SNP 2 – Níz. a Vys.Tatry, Malá a Vel. Fatra, Choč.
1983 pěší FaTaLi 1 – ubyt. Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádek.
1984 pobytový Lehnitz v tehdejší NDR – ubyt. v chatkách u berlínských jezer.
1985 vodácký Otava – splutí Otavy ze Sušice do Putimi
1986 pěší Vysoké Tatry – ubytování ve stanech ve Sportcampu Tatrans.Lomnice.
1987 pěší u moře  Baltik 1 – ubytování ve škole v Rostocku u Warnemonde.
1988 pěší FaTaLi 2 – Fatra,Tatra,Liptov – ubytování ve stanech ve Varinu
a ve škole v Liptovském Mikuláši.
1989 pěší u moře Baltik 2 –ubytování opět ve škole v městě Rostock v Německu.
1990 pěší Slovenský Ráj – ubytov. ve stanech v Čingově v rámci slovens. srazu.
1991 Cyklotour 91 – na kolech rakouská, německá a česká Šumava – ve stanech.
1992 vodácký Berounka – na voru splutí Berounky z Dolan do Berouna.
1993 pěší Vysoké Tatry – ubytování ve stanech ve Sportcampu Tatrans.Lomnice.
1994 pěší Česká Lípa – ubytování v domě dětí a mládeže Česká Lípa.
1995 pěší Beskydy – ubytování v sokolovně Vsetín v rámci putování Valašskem.
1996 pěší Slovenský Ráj – ubytování ve škole ve Spišské Nové Vsi.
1997 pěší Krkonoše – ubytování ve škole v Peci pod Sněžkou.
1998 pěší Vysoké Tatry – ubytování ve Sportcampu Tatr.Lomnica v rámci srazu.
1999 cyklo Volary – ubytování v tělocvičně školy ve Volarech.
2000 pěší FaTaLi 3 – Fatra,Tatra,Liptov – ubyt.stany Varin+škola Lipt.Mikoláš.
2001 pěší Beskydy – ubytování v sokolovně Vsetín v rámci putování Valašskem.
2002 pěší Český Ráj – ubytování v sokolovně Líšný.
2003 pěší Vysoké Tatry – ubytování ve škole ve Vyšných Hágách.
2004 pěší Beskydy – ubytování v klubovně TOM Valašské Meziříčí.
2005 pěší Krkonoše – ubytování v chatě Panenka nad Pecí pod Sněžkou.
2006 pěší FaTaLi  4 – Fatra,Tatra,Liptov – ubytování ve škole v Lipt. Mikuláši.
2007 pěší Vysoké Tatry – ubytování v penzionu v Nové Lesné.
2008 pěší Malé Karpaty – ubytování v Bratislavě a Pezinku.
2009 pěší Valašsko – ubytování v klubovně TOM ve Vsetíně.
2009 vysokohorský v Alpách – ubytování v penzionu Villa v Piburgu v Rakousku.
2010 pěší Krkonoše – ubytování v Medvědí boudě nad Špindlerovým Mlýnem.
2011 pěší Vysoké Tatry -  ubytování v penzionu Sherpa v Nové Lesné.
2011 vysokohorský Dolomity v Italii – ubytování pod stany.

Pravidlem byla i účast na mezinárodních srazech FICC – 2x v Holandsku, 1x ve Švýcarsku, Francii, Polsku, Slovensku, Dánsku, Velké Británii a Itálii.

Stejně tak by se mohly vyjmenovat i každoroční jarní, převážně lyžařské tábory na běžkách v různých horách Čech, Moravy i Slovenska a pravidelné podzimní tábory, při kterých oddíl pořádá i výchovné akce pro své instruktory.

V rámci menších oddílů v roce 2006 TOM Saturn postoupil na finále nejlepších oddílů TOM v soutěži „Jednadvacítka“ na Polaně, která se koná každé 2 roky a v dalším období v roce 2008 opět na Polaně ve finále už získal 3.místo s finanční odměnou, která byla využita na mimořádný tábor do Alp v roce 2009. V následujícím období „Jednadvacítky“ na Polaně skončil v roce 2010 ve finále druhý a finanční odměna byla využita opět na mimořádný tábor – tentokrát do Dolomit v Itálii.

Plzeň říjen 2011.

Děkujeme za návštěvu.| Turistický oddíl mládeže 4710 a 4711 Saturn Plzeň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one